6h30

Dùng buổi sáng với món bánh xèo mực hoặc món bánh xèo cá cơm săn.