8h00 – 10h00

Hướng dẫn khách di chuyển từ bến tàu Hàm Tử đến Cù Lao Xanh – Nhận khách tại bến tàu Cù Lao Xanh, di chuyển về nhà nghỉ nhận phòng, nghỉ ngơi và uống nước giải khác dưới bóng cây.